ŠVP

Domů> ŠVP

Základní škola Český Brod, Tyršova 68 pracuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP), který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

Od školního roku 2022/2023 škola pracuje podle nového školního vzdělávacího programu s upravenou a rozšířenou oblastí digitální gramotnosti a informatického myšlení. 

V platnosti je nyní ŠVP schválený ke dni 1.9.2022. 

Dokumenty