ŠVP

Domů> ŠVP

Základní škola Český Brod, Tyršova 68 pracuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP), který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. V současnosti probíhá komplexní revize a optimalizace ŠVP pod vedením koordinátorky ŠVP ve spolupráci s vyučujícími školy a odborným poradcem.

V platnosti je nyní ŠVP z roku 2017. 

Dokumenty