Projekty a dotace

Domů> Projekty a dotace

Účast školy na projektech. 

Naše škola se účastní již 3. programového období Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, aktuálně Šablony III. Díky prostředkům OPVVV škola může poskytovat podporu žákům formou zapojení školních asistentů do činnosti školy, zároveň pořizovat výukové pomůcky a uspořádat projektové dny.

https://opvvv.msmt.cz/

Ve spolupráci se zřizovatelem došlo k přístavbě dvou odborných učeben, bezbariérového sociálního zařízení a plošiny. Akce byla spolufinancována dotací Projektu EU Ministerstva pro místní rozvoj.

https://mmr.cz/

Škola se již několik let účastní projektu Státního zemědělského intervenčního fondu s názvem Ovoce do škol.

https://ovocedoskol.szif.cz/  

Aktuálně probíhá rekonstrukce školní budovy Žitomířská 760, Výsledkem bude zateplení budovy, výměna oken, rekuperace a nové osvětlení. Tato akce je opět ve spolupráci se zřizovatelem z dotace Operačního programu Životní prostředí.

https://www.opzp.cz/

 

 

Dokumenty