Organizace školního roku

Domů> Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů - č.j. MŠMT- 12071/2022-2

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4.září 2023.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26.října a pátek 27.října 2023.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23.prosince a končí v úterý 2.ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3.ledna 2024.

Pololetní vysvědčení bude žákům předáno ve středu 31.ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2.února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Kolín stanoveny na týden od 26.2 do 3.3.2024. 

Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 28.března 2024.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28.června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29.června 2024 do 1.září 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2.září 2024.

 

Školní rok 2022/2023

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů - č.j. MŠMT-2434/2021-3.

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. 

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterýí 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v okresu Kolín stanoveny na termín od 20.2. do 26.2.2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny trvají od 1.července 2023 do 31.srpna 2023. Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4.září 2023.