Kroužky

Domů> Kroužky

Kroužky na naší škole zahajují činnost v týdnu od 3.10.2022.

Zájemce o kroužek vyplní přihlášku a s podpisem zákonného zástupce předá třídnímu učiteli.

Jednotlivé kroužky jsou kapacitně omezené.

Jednáme o nabídce dalších kroužků.

V tomto školním roce budou probíhat tyto kroužky:

 

Robotika a programování

od 4.třídy

Ing.Luboš Milý
Ruční práce PaedDr.Jitka Jermanová
Florbal Blažena Benešová
Sportovní všestrannost Zuzana Majerová
Jóga Krouzky.cz Tereza Daňková
Vědecké pokusy Tereza Daňková

https://www.krouzky.cz/online-prihlaska?chosenRegion=1&chosenObvod=219&chosenSkola=1244&chosenKrouzek= na tomto odkazu se lze hlásit na kroužek jógy a kroužek věděckých pokusí. Tuto aktivitu zajišťuje lektorka krouzky.cz. Veškerá další komunikace bude probíhat mezi rodiči a krouzky.cz. Termíny konání a přihlašování najdete na výše uvedeném odkazu.

 

Dokumenty