Kroužky

Domů> Kroužky

Kroužky na naší škole zahajují činnost v týdnu od 3.10.2022.

Zájemce o kroužek vyplní přihlášku a s podpisem zákonného zástupce předá třídnímu učiteli.

Jednáme o nabídce dalších kroužků.

Z minulého školního roku budou probíhat tyto kroužky:

 

Robotika a programování

od 4.třídy

Ing.Luboš Milý
Ruční práce PaedDr.Jitka Jermanová
Florbal Blažena Benešová
Sportovní všestrannost Zuzana Majerová
Jóga Krouzky.cz
   

 

 

Dokumenty