Kontakty

Domů > Kontakty

Základní škola Český Brod, Tyršova 68, 282 01 Český Brod

JMÉNO TELEFON MOBIL E-MAIL BUDOVA KONZULTAČNÍ HODINY:
Ředitelka Mgr. Jitka Majerová 321 622 496 735 174 844 majerovaj@2zscbrod.cz Tyršova 68
Zástupkyně ředitelky, výchovná a kariérní poradkyně Mgr. Romana Lupínková 321 622 496 734 313 675 lupinkova@2zscbrod.cz Tyršova 68 Pondělí 13:00-14:00, dle předchozí dohody
Zástupkyně ředitelky, metodička prevence rizikového chování. metodička IT Mgr. Romana Štěpářová 321 622 496 773 688 635 steparova@2zscbrod.cz Tyršova 68 Středa 13:00-14:00, dle předchozí dohody
Ekonomka, vedoucí správních zaměstnanců Hana Majerová 321 622 512 734313673 majerovah@2zscbrod.cz Tyršova 68
Vedoucí vychovatelka Renata Krulišová 606 692 951 krulisova@2zscbrod.cz Želivského 171
Pověřenec GDPR Ing. Roman Šmíd 227 031 495 roman.smid@moore-czech.cz
Učitelka 2.stupeň - AJ, NJ, třídní uč. 8.B Mgr. Petra Adamovičová adamovicova@2zscbrod.cz Tyršova 68 Úterý 14:00-14:45 dle předchozí dohody
Učitelka 1. a 2. stupeň - AJ, třídní uč. 7.A Ing. Jitka Belačíková belacikova@2zscbrod.cz Tyršova 68
Vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga Blažena Benešová benesova@2zscbrod.cz Husovo nám.19
Učitelka 2.stupeň - ČJ, DĚ, TV, třídní uč. 7.B Mgr. Jana Dušková duskova@2zscbrod.cz Tyršova 68 dle předchozí dohody
Učitelka 2. a 1. stupeň - AJ, NJ Mgr. Lenka Bašusová basusova@2zscbrod.cz Tyršova 68 Čtvrtek 8:00-8:30 dle předchozí dohody
Učitelka 2.stupeň - ČJ, OV Mgr. Alena Dvořáková dvorakova@2zscbrod.cz Tyršova 68 Pondělí 14:45-15:30 dle předchozí telefonické nebo písemné dohody
Učitelka 2.stupeň - MA, FY Mgr. Věra Fišarová fisarova@2zscbrod.cz Tyršova 68 POndělí 14:45-15:30 dle předchozí dohody
Vychovatelka ŠD Alena Formanová formanova@2zscbrod.cz Žitomířská 760
Učitelka 1.stupeň, třídní uč. 3.C Mgr. Martina Hálová halova@2zscbrod.cz Žitomířská 760
Učitelka 2.stupeň - MA, FY, INF, třídní uč. 6.B Mgr. Zdena Holečková holeckova@2zscbrod.cz Tyršova 68 Čtvrtek 8:00-8:30 dle předchozí dohody
Učitel 2.stupeň - DĚ, OV Bc. Milan Borovský borovsky@2zscbrod.cz Tyršova 68
Učitelka 1.stupeň, AJ Mgr. Edita Horová horovae@2zscbrod.cz Žitomířská 760, Tyršova 68, Husovo nám. 19 Pondělí 8:40-9:25 dle předchozí dohody
Učitelka 1.stupeň, třídní č. 1.B Mgr. Regina Horova horovar@2zscbrod.cz Žitomířská 760
Vychovatelka ŠD Linda Holanová holanova@2zscbrod.cz Žitomířská 760
Učitelka 1.stupeň, třídní uč. 5.A Mgr. Renata Chotětická choteticka@2zscbrod.cz Husovo nám.19
Učitelka 1.stupeň, třídní uč. 4.B PaedDr. Jitka Jermanová jermanova@2zscbrod.cz Husovo nám.19
Učitelka 1.stupeň, třídní uč. 3.B Mgr. Michaela Kemrová kemrova@2zscbrod.cz Žitomířská 760
Vychovatelka ŠD, školní asistentka Hana Kirlíková kirlikova@2zscbrod.cz Husovo nám.19
Vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga Bc. Hana Kopecká kopecka@2zscbrod.cz Tyršova 68, Husovo nám. 19
Učitelka 2.stupeň - MA, PČ, třídní uč. 9.A Mgr. Jana Kolářová kolarova@2zscbrod.cz Tyršova 68 Pátek 8:00-8:30 dle předchozí dohody
Učitel 2.stupeň - ZE, TV, třídní uč. 6.A Mgr. Jan Kropáček kropacek@2zscbrod.cz Tyršova 68 Pondělí 13:00-14:00 dle předchozí dohody
Asistentka pedagoga, učitelka OV Klára Kunešová kunesova@2zscbrod.cz Tyršova 68
Učitelka 1.stupeň, třídní uč. 2.A Mgr. Olga Kupcová kupcova@2zscbrod.cz Žitomířská 760
Vychovatelka ŠD, učitelka 2.stupeň TV Zuzana Majerová majerova@2zscbrod.cz Tyršova 68, Žitomířská 760
Učitelka 1.stupeň, speciální pedagog, třídní uč. 1.A Mgr. et Mgr. Dana Nováková novakova@2zscbrod.cz Žitomířská 760
Učitelka 2.stupeň - NJ, TV, PŘ Mgr. Hana Pluhovská pluhovska@2zscbrod.cz Tyršova 68 Pondělí 11:30-12:15 dle předchozí dohody
Učitelka 2.stupeň - MA, TV, INF, PČ, třídní uč. 9.B Ing. Romana Pokorná pokorna@2zscbrod.cz Tyršova 68 Středa 8:00-8:30 dle předchozí dohody
Učitelka 2.stupeň - ZE, PŘ, AJ, 1.stupeň - AJ, třídní uč. 8.C Mgr. Jitka Rybnikářová rybnikarova@2zscbrod.cz Tyršova 68 Čtvrtek 13:15-14:00
Učitelka 1.stupeň, třídní uč. 2.B Kateřina Sedláčková DiS. sedlackova@2zscbrod.cz Žitomířská 760
Vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga Petra Semerádová semeradova@2zscbrod.cz Tyršova 68
Učitelka 2.stupeň - ČJ, DĚ Mgr. Marcela Serbusová serbusova@2zscbrod.cz Tyršova 68 Úterý 13:10-13:55 dle předchozí dohody
Učitelka 2.stupeň - HV, AJ, třídní uč. 6.C Mgr. Ĺubica Spurná spurna@2zscbrod.cz Tyršova 68
Učitelka 2.stupeň - VV Mgr. Markéta Stejskalová stejskalova@2zscbrod.cz Tyršova 68
Učitelka 2.stupeň - MA, PŘ, CH, třídní uč. 8.A Ing. Silvie Thomesová thomesova@2zscbrod.cz Tyršova 68 Úterý 8:30-9:30 dle telefonické nebo písemné dohody
Učitelka 1.stupeň, AJ, třídní uč. 5.C Mgr. Dana Tůmová tumova@2zscbrod.cz Husovo nám.19
Učitelka 1.stupeň, AJ, třídní uč. 1.C Mgr. Jana Vebrová vebrova@2zscbrod.cz Žitomířská 760
Vychovatelka ŠD Ivana Vetorová vetorova@2zscbrod.cz Žitomířská 171
Učitelka 2.stupeň - VKZ, OV Bc. Kateřina Vnuková vnukova@2zscbrod.cz Tyršova 68
Učitelka 1.stupeň, třídní uč. 5.B Ing. Irena Kopecká vomackova@2zscbrod.cz Husovo nám.19
Učitelka 1.stupeň, třídní uč. 4.A Mgr. Iva Vopařilová voparilova@2zscbrod.cz Tyršova 68 Pondělí 7:00-7:45 dle předchozí dohody
Učitelka 1.stupeň, třídní uč. 3.A Mgr. Květa Vostruhová vostruhova@2zscbrod.cz Žitomířská 760
Vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga Waschingerová Michaela waschingerova@2zscbrod.cz Tyršova 68, Husovo nám. 19
Učitelka Nj Bc. Kateřina Kvapilová kvapilova@2zscbrod.cz Tyršova 68 Čtvrtek 12:30-13:15 dle předchozí dohody
Školní asistentka Bc. Eva Hanikýřová Tyršova 68
Asistentka pedagoga Jitka Janečková, DiS. Žitomířská 760
asistentka pedagoga, školní asistentka Veronika Flegrová Tyršova 68
Asistentka pedagoga, školní asistentka Markéta Psutková Žitomířská 760
Asistentka pedagoga Lenka Hrončeková Stachová Žitomířská 760
elektronická školní pokladna správa Iveta Pašková 777620916 paskova@2zscbrod.cz
Učitelka AJ Mgr. Alžběta Pýchová Grösslová grösslova@2zscbrod.cz Žitomířská 760
Správce IT, metodik a koordinátor IT na škole David Šelever

*Úřední hodiny, pokladna:

Úterý:

10:00 - 11:30 | 13:00 - 14:30

Středa:

8:00 - 9:30

Čtvrtek:

10:00 - 11:30

Datová schránka
6uj3e3n
IZO: 046383514

Sborovny

SBOROVNA TYRŠOVA 68

Tel.: 321 622 513

SBOROVNA HUSOVO NÁMĚSTÍ 19

Tel.: 321 622 663

SBOROVNA ŽITOMÍŘSKÁ 760

PATRO: Tel.: 321 622 385, 734 313 673

PŘÍZEMÍ: Tel.: 321 621 798

Jídelna

Bezručova 1100

Český Brod

(výdejna v areálu nemocnice)

Tel.: 731 438 445

Družiny

DRUŽINA ŽELIVSKÉHO 171

tel.: 721 326 029

pí. Krulišová (vedoucí vychovatelka)

tel.: 606 692 951

DRUŽINA HUSOVO NÁMĚSTÍ 19

tel.: 606 500 016

DRUŽINA ŽITOMÍŘSKÁ 760

tel.: 722 362 620