Školská rada

Domů> Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilým žákům školy, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souladu s ustanovením § 167 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.

Volení členové školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy, pedagogického sboru školy, ze zástupce zřizovatele se mohou vyjadřovat k:

Dokumenty