Školní poradenské pracoviště

Domů> Školní poradenské pracoviště

Informace o podpoře žáků v oblasti profesního zaměření a výchovných či osobních problémů, podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, o činnosti v oblasti prevence patologických jevů.  

Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín poskytuje poradenské služby a podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zprostředkovává komunikaci mezi školskými poradenskými zařízeními, školou a zákonnými zástupci žáků.

 


Součástí školního poradenského pracoviště jsou také činnosti výchovné a kariérní poradkyně, metodičky prevence sociálně-patologických jevů, speciální pedagožky, vedoucího preventivních programů.
Školní poradenské pracoviště úzce spolupracuje s vyučujícími při řešení školní neúspěšnosti žáků, výchovných problémech, porušování školního řádu.
Školní poradenské pracoviště poskytuje metodickou podporu též asistentkám pedagoga a školním asistentkám.

Dokumenty