Elektronická školní pokladna

Domů> Elektronická školní pokladna

Elektronická školní pokladna ( EŠP) byla zřízena za účelem bezhotovostních plateb probíhajících v průběhu školního roku mezi školou a rodinou.

Od školního roku 2021/2022 budou veškeré platby mezi školou a rodinou probíhat bezhotovostně pomocí elektronické školní pokladny. Rodiče budou mít možnost již v průběhu prázdnin a na začátku školního roku 2021/2022 vložit na bankovní účet školy danou částku, ze které se bude odečítat jednotlivým žákům částka za výlety, exkurse, pracovní sešity, školní družinu apod. Každý žák bude mít svůj variabilní symbol, pod kterým budou platby evidovány. Zároveň budou rodiče dostávat e-mailem přehled o stavu účtu - konta svého dítěte. Vstupní částka byla sdělena rodičům třídními učiteli, v průběhu školního roku lze díky výpisům sledovat stav konta a případně zaslat další částku. Číslo účtu, variabilní symbol a výši částky obdrželi žáci od svých třídních učitelů. 

Číslo účtu EŠP: 115-285 466 0247/0100

Nutno uvádět variabilní symbol dítěte. V případě převodu účelové částky (lyžařský výcvik, škola v přírodě apod) je důležité do poznámky pro příjemce uvést jméno dítěte, třídu a popis účelu.