Doučování

Domů> Doučování

Na naší škole bude zahájeno doučování v týdnu od 11.10.2021.

Žáci byli rozděleni do 9 skupin, byli informováni, do jaké skupiny jsou zařazeni.

Žáky, kteří docházejí do školní družiny, bude na doučování odvádět asistentka pedagoga. 

Rozvrh doučování:

Středa 13:45 - 14:30 (hlavní budova, polytechnická učebna) - Klára Kunešová

Středa 13:45 - 14:30 (hlavní budova, třída 9.A) - Ing. Romana Pokorná

Čtvrtek 13:00 - 13:45 ( hlavní budova, polytechnická učebna)- Klára Kunešová

Čtvrtek 13:45 (hlavní budova, třída 9.A) - Ing. Romana Pokorná

Čtvrtek 14:00 - 14:45 (hlavní budova, polytechnická učebna) - Klára Kunešová

Čtvrtek 14:00 - 14:45 - ( hlavní budova třída 9.A) - Milan Borovský

Doučování s přípravou na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky bylo zahájeno již na počátku měsíce září, žáci jsou informování vyučujícími Čj a Ma. Tyto skupiny jsou tři.

Rodiče žádáme, aby žáky v případě jejich nepřítomnosti informovali vyučující předem.