Zápis do 1.tříd

Domů> Zápis do 1.tříd> Výsledky zápisu k 26.4.2024

Výsledky zápisu k 26.4.2024

Vážení rodiče,

ke dni 26.4.2024 předkládáme výsledky přijímacího řízení do 1.ročníků.

V souborech v přílohách jsou anonymizované výsledky.

Ze 120 žádostí bylo podle kritéria č. 1 a č. 2 přijato 49 uchazečů, 15 uchazečů bude mít odklad školní dcoházky, 9 žádostí bylo staženo.

Do celkového počtu 66 žáků, kteří mohou být přijati, zbývá 17 volných míst. Těchto 17 míst bude losováno z počtu 47 uchazečů (neuzavřený zápis), kteří nevyhověli kritériu č. 1 a č.2.

Veřejné losování proběhne v pondělí 29.4.2024 od 15 hodin v hlavní budově školy za účasti vedení školy, člena rady města a člena školské rady. O průběhu a výsledcích losování bude vyhotoven protokol.

Mgr. Jitka Majerová

 

Dokumenty