Zápis do 1.tříd

Domů> Zápis do 1.tříd> Výsledky po losování

Výsledky po losování

Vážení rodiče,

v pondělí 29.4.2024 proběhlo losování 17  volných míst do nejvyššího stanoveného počtu přijatých uchazečů. Losovalo se ze žádostí, které nevyhověly kritériu 1 a 2. Losování proběhlo za účasti vedení školy, členky školské rady, člena rady města a zákonných zástupců některých uchazečů. O průběhu a výsledcích losování byl sepsán protokol, který je k nahlédnutí v originále u ředitelky školy.

V případě, že některý z již přijatých bude přijat na jinou školu nebo z jakéhokoliv důvodu nenastoupí, nabídneme uvolněné místo dalšímu uchazeči v řadě z náhradníků.

Žádáme touto cestou rodiče dětí, které budou přijaty na jinou školu a nenastoupí k nám, aby podali informaci vedení školy.

V případě uvolněného místa budou náhradníci osloveni vedením školy telefonicky.  

  

Dokumenty