Zápis do 1.tříd

Domů> Zápis do 1.tříd> Vydání rozhodnutí o přijetí, nepřijetí a odkladu povinné školní docházky

Vydání rozhodnutí o přijetí, nepřijetí a odkladu povinné školní docházky

Výsledky zápisu do 1.ročníků budou k dispozici do 30 dnů od data konání zápisu.

Ve správním řízení v souladu se zákonnými lhůtami budou ředitelkou vydána rozhodnutí, anonymizované údaje budou zveřejněny na webu školy, na vývěsce školy.

Rozhodnutí o přijetí bude zákonným zástupcům předáno na informativní schůzce v červnu. Obdrží pozvánku.

Rozhodnutí o nepřijetí je zasíláno doporučeně poštou nebo do datové schránky zákonného zástupce.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky si mohou zákonní zástupci v kanceláři školy, poštou nezasíláme.

Mgr. Jitka Majerová