Novinky

Domů> Novinky> Stávka 27.11.2023

Stávka 27.11.2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků,

   dne 20. 11. 2023  Stávkový výbor zaměstnanců ZŠ Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín oznámil ředitelce školy, že zaměstnanci školy se zúčastní celodenní stávky v pondělí 27.11.2023 formou neúčasti v zaměstnání. Znamená to, že škola bude pro žáky celý den zcela uzavřena.

  Vážení rodiče, jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí vám bude komplikovat každodenní chod vašich domácností, vaše osobní a pracovní povinnosti, jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Stávka, do které se zaměstnanci školy zapojili, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak z některých médií a z řad veřejnosti zaznívá. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků.

Nejvíce nás znepokojují rozhodnutí MŠMT, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání. Jedná se zejména tyto kroky:

  1. Bezprecedentní snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy odebráním tzv. neobsazených pozic.
  2. Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků, výpočetní technika pro žáky, doprava na plavání.
  3. Snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax), který je krokem zpět před rok 2020 (např. úbytek dělených hodin, které jsou efektivní pro vzdělávání zejména v hodinách cizích jazyků, informatiky, seminářů).
  4. Snížení mzdových prostředků pro asistenty pedagoga na rok 2024 a avizovaná a příliš radikální redukce jejich počtu od roku 2025 (úbytek asistentů pedagoga neblaze ovlivní vzdělávání).
  5. Neustálé odkládání zakotvení pozic "školní psycholog" a "školní speciální pedagog" do rozpočtových tabulek a snaha tyto pozice pojmout jako neučitelské, či dokonce nepedagogické.
  6. Neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcového vzdělávacího programu).
  7. Snížení prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb na polovinu a jeho vázání na povinnost důchodového připojištění, což povede k faktické ztrátě značné části pracovních bonusů pro zaměstnance škol.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Jitka Majerová, ředitelka školy

Dokumenty