Učíme se s internetem

Domů> Učíme se s internetem> Školní licence Umíme To

Školní licence Umíme To

Školní licence Umíme To

Škola zakoupila multilicenci pro opakování a procvičování učiva ve většině předmětů - Čj, Aj, Nj, matematika, fyzika, informatika, zeměpis, dějepis, biologie, chemie. Postup pro přihlášení získají žáci od vyučujících, kteří tuto aplikaci používají a doporučují.


Umíme to - Online procvičování školního učiva

https://www.umimeto.org