Novinky

Domů> Novinky> Přijímání žádostí o přestup do 6.ročníku školního roku 2024/2025

Přijímání žádostí o přestup do 6.ročníku školního roku 2024/2025

Přestup žáků do 6. ročníku naší školy:

Od středy 22. 5. do pátku 31. 5. 2024 budeme přijímat žádosti o přestup do 6. ročníku školního roku 2024/2025. Žádosti přijímáme datovou schránkou, elektronicky nebo osobně. Každá žádost má své číslo jednací a uchazeči bude přiděleno registrační číslo.

Počet volných míst v budoucích 6.třídách je stanoven na 5.

Výsledky budou zveřejněny na webu školy pod přidělenými registračními čísly. 

KRITÉRIA pro přijetí:

1. Žák s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy: Český Brod, Liblice, Štolmíř, Zahrady (nutno doložit). Trvalé bydliště ve spádové oblasti musí být minimálně od 1.1.2024 a musí být společné alespoň pro jednoho zákonného zástupce žáka.

2. Žák, který má na škole staršího sourozence.

3. Ostatní žáci do naplnění stanoveného počtu možných přijímaných.

O každé žádosti je veden spis pod registračním číslem. Účastník řízení má právo nahlížet do spisu. S tím je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu či jeho části.

Formulář žádosti v příloze dokumenty.

 

Dokumenty