Zápis do 1.tříd

Domů> Zápis do 1.tříd> Potřebná dokumentace a průběh zápisu

Potřebná dokumentace a  průběh zápisu

Potřebná dokumentace a průběh zápisu

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy:

 vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém registračním systému;
 občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;

Dokumenty potřebné k odkladu povinné školní docházky:

 vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
 občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
 doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
 doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky. 

 

Průběh zápisu do 1. třídy:

 zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doloží všechny výše uvedené dokumenty a případně doporučení PPP;
 dítě se zákonným zástupcem absolvuje přátelský pohovor s paní učitelkou nad hračkami, didaktickými pomůckami a obrázky zaměřený na citovou a sociální zralost dítěte, úroveň komunikačních dovedností, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivosti, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 20 minut); zároveň zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky;