Konzultace

Domů> Konzultace> Konzultační týdny ve školním roce 2022/2023

Konzultační týdny ve školním roce 2022/2023

Od školního roku 2022/2023 se nebudou konat třídní schůzky v určitý den pro celou školu hromadně.

Třídní učitelé si mohou v případě potřeby pozvat zákonné zástupce při řešení třídních záležitostí, plánovaných akcí třídního kolektivu - škola v přírodě, školní výlet, lyžařský výcvik apod.

Před pololetím a před koncem školního roku budou probíhat konzultační týdny. 

Termíny konzultačních týdnů:

Před pololetím 3.1. - 6.1.2023 

Před koncem šk.roku 22.5.-26.5.2023

Zákonní zástupci mohou v průběhu školního roku kdykoliv využít konzultační hodiny uvedené u jednotlivých vyučujících, případně mají možnost vyučující oslovit pomocí e-mailu a sjednat si osobní návštěvu ve škole.