Jazyková příprava

Domů> Jazyková příprava> Jazyková příprava 2023/2024

Jazyková příprava 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 pokračuje na naší škole jazyková příprava pro žáky s odlišným mateřským jazykem.  Jsme školou určenou krajským úřadem pro poskytování bezplatné jazykové přípravy pro žáky kmenové školy i žáky z okolních škol. 

Žáci se vyučují ve 4 neměnných skupinách. Docházejícími  jsou žáci s ukrajinským rodným jazykem.

Výuka mladších žáků 1.stupně je zaměřena především na rozšiřování slovní zásoby českého jazyka, starší žáci 2.stupně se věnují upevňování tvarosloví, větné skladby a pravopisu českého jazyka.

Jazyková příprava probíhá také ve věkově heterogenní třídě 1.stupně, kam docházejí žáci ukrajinské národnosti.

Jazykovou přípravou je pověřena kvalifikovaná učitelka, která je zároveň i koordinátorkou jazykové přípravy na naší škole.