Jazyková příprava

Domů> Jazyková příprava> Jazyková příprava 2022/2023

Jazyková příprava 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 probíhá na naší škole jazyková příprava pro žáky s odlišným mateřským jazykem.  Jsme školou určenou krajským úřadem pro poskytování bezplatné jazykové přípravy pro žáky kmenové školy i žáky z okolních škol. 

Žáci se vyučují v 5 neměnných skupinách. Docházejícími  jsou žáci s ukrajinským a vietnamským rodným jazykem.

Výuka mladších žáků 1.stupně je zaměřena především na rozšiřování slovní zásoby českého jazyka, starší žáci 2.stupně se věnují upevňování tvarosloví, větné skladby a pravopisu českého jazyka.

Jazyková příprava probíhá také ve věkově heterogenní třídě 1.stupně, kam docházejí žáci ukrajinské národnosti.

Jazykovou přípravou a její koordinátorkou je kvalifikovaná učitelka.