Jazyková příprava

Domů> Jazyková příprava> Jazyková příprava 1.pololetí školního roku 2021/2022

Jazyková příprava 1.pololetí školního roku 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 probíhá na naší škole jazyková příprava pro žáky s odlišným mateřkým jazykem. 

Žáci se vyučují v 5 neměnných skupinách. Docházejícími  jsou žáci s ukrajinským a vietnamským rodným jazykem.

Výuka mladších žáků 1.stupně je zaměřena především na rozšiřování slovní zásoby českého jazyka, starší žáci 2.stupně se věnují upevňování tvarosloví, větné skladby a pravopisu českého jazyka.