Učíme se s internetem

Domů> Učíme se s internetem> Internet ve škole

Internet ve škole

Zde jsou uvedeny používané platformy a aplikace pro výuku.

Naše škola používá jednotnou platformu pro interní komunikaci mezi vyučujícími a žáky MS Office 365 s důrazem na aplikaci MS Teams. Tato aplikace byla primárně pro distanční výuku a bude i nadále využívána jednotlivými vyučujícími dle jejich uvážení s přihlédnutím k podmínkám jednotlivých žáků pro domácí přípravu a procvičování, případně pro zjišťování úrovně dosažených výsledků žáků formou testů.  

Odkazy:

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/log-in

https://www.umimeto.org/

https://www.vividbooks.com/

https://historylab.cz/