Zápis do 1.tříd

Domů> Zápis do 1.tříd> Informace o stavu zpracování žádostí o přijetí do 1.ročníků

Informace o stavu zpracování žádostí o přijetí do 1.ročníků

Vážení rodiče,

předkládám informace o průběhu zpracování zápisu do 1.ročníků školního roku 2024/2025.

Základní škola Český Brod Tyršova 68, okres Kolín zaevidovala celkem 119 žádostí. Z tohoto počtu požádalo 15 rodičů o odklad školní docházky o jeden rok.

Zbývající žádosti byly posouzeny podle stanovených kritérií zveřejněných 12.2.2024. 45 uchazečů splnilo první kritérium, kterým je spádová oblast školy, což znamená, že tyto děti mají přednost v přijímání. 9 uchazečů splnilo druhé kritérium - do naší školy již do vyššího ročníku dochází jejich sourozenec. Podle posledního kritéria se bude ještě posuzovat 50 žádostí, které nesplňovaly kritérium č. 1 a č. 2.

Pro přijetí od školního roku 2024/2025 byl v souladu s kapacitou školy stanoven nejvyšší možný počet na 66 prvňáčků.

Na setkání s řediteli českobrodských škol se budou zjišťovat duplicitní žádosti, upravovat počty žádostí k dalšímu posouzení.

Sledujte naše webové stránky, kde budou průběžně zveřejňovány další informace.

Výsledky zápisu budou k dispozici počátkem května, nejdéle však 6.května v souladu se zákonnými lhůtami.   

Zároveň žádáme rodiče, jejichž dítě bude přijato do 1.ročníku na jinou školu, aby tuto skutečnost sdělili písemně vedení školy na e-mail: majerovaj@2zscbrod.cz.  

Mgr. Jitka Majerová, ředitelka