Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci! Zde jsou k dispozici pokyny k organizaci příchodu do budov a časový rozpis stravování pro 1.stupeň ve výdejně Scolarest. Žáci 2.stupně v prezenční výuce budou docházet do ŠJ bez zásadních změn dle stávajícího rozvrhu. Žáci 2.stupně, kteří ve škole nebudou, si po přihlášení mohou pouze oběd vyzvednout a odnést s sebou, nekonzumují jej v jídelně.

číst více

Vážení rodiče, z důvodu konání provozní, organizační a pedagogické porady učitelek 1.stupně ve čtvrtek od 12 hodin, bude upravena dopolední online výuka. Ze stejného důvodu bude pro žáky 2.stupně v pátek výuka omezena pouze na zadání samostatné práce bez online schůzek. Děkujeme za pochopení. Mgr. Jitka Majerová

číst více

Vážení rodiče, milí žáci! Od pondělí 30.listopadu se otevírá škola téměř všem žákům. Na hygienická opatření a dodržování dalších režimových omezení jsme si zvykli již v průběhu září a části října. Proto pro nikoho z nás nebude překážkou na tato zodpovědně navázat při návratu zpět.

číst více

Milí žáci, vážení rodiče! Jistě jste zaznamenali zprávy o návratu do školy od 30.listopadu 2020. V průběhu následujícího týdne zveřejníme organizační podmínky, způsob rozdělení tříd ve střídavé výuce a formu výuky. Jitka Majerová

číst více

Pro žáky 1. a 2. tříd se povoluje povinná prezenční výuka, ostatní ročníky pokračují v distanční výuce. Výjimečně jsou povoleny prezenčně individuální konzultace po předchozí dohodě s vedením školy a vyučujícími ( pouze 1 žák a 1 vyučující). Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách ( kolektiv jedné třídy, jedna učitelka), společné prostory školy o přestávkách, před a po vyučování budou jednotlivými třídami využívány postupně tak, aby se žáci tříd nesetkávali a nedocházelo ke kontaktům žáků z jiného kolektivu. Po celou dobu pobytu ve škole při výuce, individuálních konzultacích i v družině je nutné dodržovat pravidlo 3R.

číst více

Školní stravování pro 1.a 2.třídy Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Na obědy budou děti docházet s družinou. První a druhé třídy, které se v prezenční výuce stravují ve výdejně Scolarest, budou mít automaticky obědy odhlášené. Rodiče nemusí mít obavy, že by dětem bylo z jejich účtu strháváno za stravu - vše potvrzeno p. Šafaříkovou, zástupkyní Scolarest Milovice.

číst více

Vážení rodiče, od tohoto týdne je možné přihlásit děti, které chodí do výdejny Scolarest, i na obědy do jídelny v ulici Bedřicha Smetany. Obědy je možné vyzvedávat nebo sníst ve školní jídelně od 11:30 do 12:30. Registrace k odběru obědů bude probíhat každý den od 7:30 v kanceláři školní jídelny (Bedřicha Smetany 1307, kontakt na vedoucí jídelny paní Opršalovou: 734443745). Odběr obědů je možný jen do doby než se děti vrátí do škol. Mgr. Jiří Slavík ředitel - ZŠ Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín

číst více

Naše škola získala od společnosti T-mobile SIM karty s neomezeným datovým tarifem pro potřeby žáků, kteří mají problémy s připojením. Zájemci se mohou obrátit na vedení školy, bude jim vysvětlen postup aktivace SIM karty. Také naše škola převzala díky projektu Daruj notebook pořádaným ČČK zcela nový počítač od dárce z našeho regionu. Také touto cestou dárci moc děkujeme. Nové zařízení rozšíří počet notebooků k zapůjčení. Mgr. Jitka Majerová

číst více