Informace

ilustrace
Zájezd do Lince
01.12.2016

Nejdříve jsme zajeli do Steyru, prohlédli betlémy a odeslali vánoční pohlednice s originálními razítky. Vyjeli jsme nad Linec k bazilice Panny Marie Sedmibolestné, kde nám sluníčko dopřálo nádhernou vyhlídku až k Alpám. Staré uličky Lince jsme projeli vláčkem s komentářem v češtině a pak už jen užívali atmosféru vánočního trhu Weihnachtsmarkt. Krátce řečeno - v Linci se nám líbilo.


Návraty na Vrátkov
23.11.2016

Po několika konzultacích mezi zástupci města Český Brod a ředitelem ZŠ Tyršova se obracíme na rodiče s následující prosbou o spolupráci, jejímž výsledkem bude optimální zapojení pedagogů, rodičů a lesních hospodářů do prospěšných aktivit rodících se na vrátkovské hájence Městských lesů.


Dospěli jsme k názoru, že optimální možností, jak využít znalosti a schopnosti lidí zajímajících se o přírodu a její zachování pro budoucí generace a o les zejména, a také k zajištění dobrých podmínek materiálního zázemí (zařízení „odborné přírodní učebny“, pomůcek apod.) může pomoci vedle již existujících „institucí“ jako je město a škola také například spolek, který by takto nadšené lidi sdružoval a mohl by také ve spolupráci s městem a školou pomoci při zajištění prostředků na provoz takového školícího terénního centra.


Pokud by Vás taková iniciativa lákala, poskytněte prosím na sebe kontakt buď třídním učitelům, nebo přímo do ředitelny školy.


ilustrace
Ředitelské volno
31.10.2016

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 24 odst. 2 vyhlašuji pro žáky ZŠ Český Brod, Tyršova 68 na pátek 18.11.2016 volný den.


Jelikož v době ředitelského volna nemají děti nárok na oběd v jídelně, obědy jsme na tyto dny všem žákům školy odhlásili.
ilustrace
Kroužek PŘEDŠKOLÁK
13.10.2016

Zveme budoucí prvňáčky na přípravná adaptační setkávání v naší škole. Začínáme 10. listopadu a budeme se scházet každý čtvrtek v 15,30 v budově pod penzionem Anna.


Přihlásit se můžete do 7.11. na telefonním čísle 321622496 nebo e-mailem na 2zscbrod@iol.cz. Zápisné do kroužku je 300 Kč za 5 lekcí bez ohledu na počet absencí.


ilustrace
Den s Karlem
05.09.2016

Celý druhý stupeň naší školy se dnes 5.9.2016 přenesl do středověku. A to přímo do doby Karlovy, do nejslavnější etapy našich dějin, kdy se Praha a země Koruny české staly centrem císařství. Dokázali jsme to díky projektu Living history – Den s Karlem - a houfu nadšenců spolku Doba Karlova http://dobakarlova.cz/cz/ Připojili jsme se tak k oslavám 700 let od narození Karla IV.
Změny ve školním stravování
09.06.2016

Oznamujeme vám, že na základě rozhodnutí hygienika se žáci budoucích 7. – 9. tříd naší školy nemohou ve školním roce 2016/17 stravovat ve školní jídelně ve Smetanově ulici. Maximální kapacita jídelny je 800 strávníků a od září 2016 již nesmí být překročena. Školní stravování bude pro tyto naše žáky zajištěno v jídelně Stavokonstrukce, ul. Sportovní 501. Z tohoto důvodu budou všichni naši žáci současného druhého stupně ze školní jídelny ve Smetanově ulici odhlášeni. Přeplatky budou vráceny buď převodem na účet, nebo vyplaceny v hotovosti v kanceláři školní jídelny.


Všichni žáci, kteří mají zájem o stravování ve Stavokonstrukci, si vyzvednou přihlášku u třídních učitelek, v ředitelně nebo v kanceláři školy. Přihlášku lze rovněž stáhnout ze stránek školy. (www.2zscbrod.cz/dokumenty/přihláška%20ke%20stravování%20Stavok.docx). Vyplněnou přihlášku je třeba doručit do jídelny Stavokonstrukce osobně, poštou nebo e-mailem na adresu skolnijidelna501@seznam.cz do konce srpna. Cena oběda bude 25,- Kč, na způsobu platby se domluvíte s vedoucí školní jídelny pí Annou Kovářovou na tel. 605 158 217 nebo na zmíněném e-mailu.
ilustrace
Úspěch našich žáků
08.06.2016

V okresním kole Pythagoriády, které se konalo 25. května v Kolíně dosáhli žáci naší školy velkého úspěchu!


Jaroslav Boháč ze třídy 6.B ve své kategorii zvítězil, Marek Hladík ze stejné třídy obsadil druhé místo.


Blahopřejeme!


ilustrace
V Anglii bylo krásně
25.04.2016

Zájezd se vydařil, památky monumentální, útesy bělostné, Stonehenge tajemný, fish and chips chutnalo. Královna slavila narozeniny, proto nás do Windsoru nepustili, přednost dostal prezident Obama, ale náhradou byla nečekaná cvičná přehlídka královské stráže. Podívejte se ve fotogalerii.


ilustrace
Úklid Pošembeří
08.04.2016

Stejně jako vloni jsme se zúčastnili úklidu, aby naše krásné město bylo také čisté.
ilustrace
Okresní kolo OVOV
04.04.2016

Ve středu 30.3. proběhl další ročník okresního kola OVOV.


Naše družstvo získalo bronzovou medaili, v jednotlivcích se umístili na 2. místě E. Mašatová, V. Vopařil a L. Dukay. Velmi dobře si vedla i A. Blažková, která obsadila ve své kategorii 3. místo.


ilustrace
Úspěchy ve výtvarné soutěži
16.02.2016

Na konci roku 2015 proběhla výtvarná soutěž "Ukliďme Pošembeří". Své nápady na loga poslalo z naší školy více než sto žáků. V kategorii kolektivy ZŠ jsme byli oceněni:


1. místo A. Heinišová, A. Šestáková ze 7. A


3. místo A. Kocourek, T. Nguyen ze 6. B


V kategorii jednotlivců 2. stupeň ZŠ získali naši žáci dokonce všechny tři "medaile":


1. místo Monika Cara ze 7. A


2. místo Tereza Procházková z 9. B


3. - 4. místo Kateřina Paulová ze 6. B


Všem blahopřejeme!


Výsledky zápisu 2016
16.01.2016

Ve dnech 15. a 16. ledna se konal na naší škole zápis do prvních tříd. Vzhledem k omezené kapacitě školy dané rejstříkem škol můžeme v letošním roce otevřít pouze dvě první třídy.


 K zápisu se dostavilo celkem 109 dětí, z toho jich má 17 odklad školní docházky. Z 92 dětí, jejichž zákonní zástupci podali žádost o přijetí, je jich 60 s trvalým bydlištěm v Českém Brodě. Tyto děti mají při přijímání do naší školy přednost před dětmi z okolních obcí. Děti, které se k zápisu dostavily z obcí Břežany, Bříství, Doubravčice, Hradešín, Hřiby, Klučov, Kšely, Lstiboř, Mrzky, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Skřivany, Tismice, Třebovle, Tuchoraz a Vykáň, nemohou být z tohoto důvodu na naši školu přijaty. Rodičům těchto dětí doporučujeme podat žádost o přijetí na jinou školu.


Rozhodnutí o přijetí:


www.2zscbrod.cz/dokumenty/přijímací_řízení_2016_1.pdf


Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout od 20.1. v ředitelně školy nebo jej obržíte na květnové třídní schůzce.
ilustrace
Zápis do prvních tříd
14.12.2015

Zápis do prvních tříd se koná v pátek 15.1. od 9,00 do 17,00 a v sobotu 16.1. od 8,00 do 11,00 hodin v přízemí budovy v Žitomířské ulici pod penzionem Anna (přední vchod).


K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1.9.2009 do 31.8.2010. Zápis se týká i dětí, které měly v minulém roce odloženou školní docházku.


K zápisu přineste rodný list dítěte.


V prvních třídách budou vyučovat paní učitelky Dana Tůmová a Eva Kolankiewiczová.


Další informace k zápisu najdete zde:


www.2zscbrod.cz/dokumenty/Informace%20k%20přijímání%20žáků%20do%20prvního%20ročníku.pdf


ilustrace
Zájezd do Drážďan
04.12.2015

První prosincový den se naše škola vypravila na zájezd do vánočních Drážďan. Hned za hranicemi naší republiky nás přivítalo pěkné počasí a štěstí nám pak přálo po celou dobu výletu. Viděli jsme mnohé a vše se nám líbilo... Prošli jsme se, nakoupili dárečky, prohlédli si nejdůležitější drážďanské památky a dozvěděli se historické zajímavosti nejen o hlavním městě Saska - Drážďanech, ale i o Německu.


Nabídka práce
23.11.2015

Přijmeme učitele nebo učitelku prvního stupně i na částečný úvazek. Konkrétně se jedná o výuku hlavních předmětů ve třetí třídě.


Nástup možný ihned, informace podáme v ředitelně školy v Tyršově ulici.


Minikopaná
19.10.2015

Mladší žáci z naší školy dosáhli pěkného úspěchu v turnaji v minikopané, když na turnaji v Kolíně obsadili třetí místo.


 


ilustrace
Úspěch našeho žáka
16.10.2015

Významného úspěchu dosáhl náš žák Matěj Vokáč ze 6. B na mistrovství ČR v nohejbale. V sobotu 10. října získal mistrovský titul v singlu mladších žáků. Blahopřejeme!!!


 
ilustrace
Předškolák
13.10.2015

Tradiční kroužek předškolák začínáme 12. listopadu a budeme se scházet ve čtvrtek od 15.30 do 16.30 pod penzionem Anna.


Přihlaste se na ředitelství školy (321622496) nebo na 2zscbrod@iol.cz