Aktuality

Vážení rodiče, k 28.2.2021 dochází k ukončení smlouvy o poskytování stravovacích služeb mezi naší školou a ZŠ Žitomířská ve ŠJ v ulici Bedřicha Smetany. Od 1.března bude poskytovatelem školního stravování nová ŠJ v Bezručově ulici. Z důvodu ukončení smlouvy je třeba požádat o vrácení přeplatku formou písemné žádosti. Tuto žádost vám budou hromadně posílat třídní učitelé elektronicky a je uvedena níže. Případné dotazy k přeplatkům směřujte na vedení ŠJ nebo na vedení ZŠ Žitomířská. Vyplněné žádosti zasílat elektronicky na jidelnacb@email.cz nebo doručit osobně do ŠJ. Čipy všem zůstávají.

číst více

Informace z webu MŠMT: ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD. Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Z výše uvedeného vyplývá, že prezenčně jsou ve škole 1.a 2.třídy, ostatní třídy pokračují v distanční výuce.

číst více

Přihlášky na střední školy se budou potvrzovat denně od pondělí 8.2.2021 v čase od 8 do 13 hodin. Žáci 9.ročníků si mohou vyzvednout také zápisový lístek. Za správnost údajů na přední straně přihlášky zodpovídají zákonní zástupci, údaje o prospěchu na zadní straně přihlášky vyplní zákonní zástupci, škola pouze potvrzuje správnost těchto údajů a doplní průměr prospěchu. Veškeré informace k přijímání na střední školy mají žáci k dispozici od výchovné poradkyně v Teamsech.

číst více

Milí žáci! Skončilo 1.pololetí tohoto školního roku. Vše v jeho průběhu bylo neobvyklé a mimořádné. Ve stejném duchu jste společně se svými rodiči měli možnost prohlédnout si vaše pololetní hodnocení pouze v systému Bakaláři. Písemnou podobu vysvědčení vám bude předáno, až se vrátíme zpět do školy. Aktuálně jsou ministerstvem školství zveřejněny informace, že stávající distanční výuka bude probíhat minimálně ještě do 14.února. V případě dalších změn budou informace zde na webových stránkách a v Bakalářích. Naše škola má následující týden jarní prázdniny. Využijte je k odpočinku, nadechnutí a načerpání energie. Přeji hezké jarní prázdniny a opatrujte se. Mgr. Jitka Majerová

číst více

Vážení rodiče, milí žáci! Tento týden obdrží zákonní zástupci všech tříd od 3.do 9.ročníku přístupové údaje do systému Bakaláři. Žádáme o kontrolu příchozí pošty v e-mailových schránkách. Spuštění tohoto informačního systému pro uvedené třídy byl plánován až na druhé pololetí. Současná situace, která komplikuje osobní převzetí vysvědčení žáky ve škole, vše urychlila. Žákům a rodičům žáků 3. - 9. tříd tímto způsobem zpřístupníme v řádném termínu informace o pololetní klasifikaci. Žáci 1.a 2.tříd si převezmou vysvědčení osobně při prezenční výuce.

číst více

Vážení strávníci, vzhledem ke stále nejasné situaci jsme od 11.1.2021 odhlásili všem strávníkům obědy až do konce ledna. Každý, kdo má zájem o oběd, si ho sám přihlásí. Vařit se bude pouze jedno jídlo. Obědy se vydávají od 11.30 do 13.00 hodin. Žáci v distanční výuce si oběd odnášejí domů. Děkujeme za pochopení. Vedoucí školní jídelny Romana Opršalová

číst více

MŠMT na svých stránkách zveřejnilo detaily průběhu přijímacích zkoušek pro žáky devátých a pátých ročníků. Celé znění je uvedeno níže : Čtěte více. Mgr. Jitka Majerová

číst více

Vážení rodiče, milí žáci! Nový rok bohužel začne opět s omezeními ve výuce. Organizace výuky bude probíhat stejně jako v době od 18.listopadu. Osobní přítomnost ve škole je povolena pouze žákům 1.a 2.tříd.Ostatní třídy mají distanční výuku. Provoz skupiny pro děti do 10 let rodičů zaměstnaných v IZS, zdravotnictví, sociálních službách, školství bude také obnoven. Je nutné dítě na vedení školy přihlásit žádostí o docházku. Podrobnější informace o výuce najdete v záložce Distanční výuka vpravo nahoře na úvodní stránce webových stránek.

číst více

Došlo ke změně termínu vánočních prázdnin, nově budou již od 21.prosince 2020. Poslední školní den v tomto roce je pátek 18.12.2020. V novém roce začínáme 4.ledna 2021. V tuto chvíli předpokládáme, že by výuka měla probíhat ve stejném režimu jako v posledních týdnech. Druhý stupeň by měl začít rotační docházku tak, že do školy půjdou všechny deváté třídy a 6.B, 7.B a 8.B. Za všechny pracovníky školy přeji všem klidné Vánoce, do nového roku především hodně zdraví a úspěchů. Děkujeme za spolupráci. Mgr. Jitka Majerová

číst více

Milí žáci, vážení rodiče! Od pondělí 14.prosince se ve škole budeme na druhém stupni potkávat se všemi 9.třídami, 6.A, 7.A,C a 8.A. V průběhu týdne bychom měli vědět, kdy skutečně začnou vánoční prázdniny. Informaci včas zveřejníme. Připomínáme žákům, kteří nemají prezenční vyučování, že musí stále plnit zadanou práci a účastnit se online výuky, pokud ji vyučující naplánuje. Mgr. Jitka Majerová

číst více