Zápis do 1.tříd

Domů> Zápis do 1.tříd> Žádost o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

Žádost o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

Žádost o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeč s doporučením školského poradenského zařízení (PPP a SPC)

Zákonný zástupce dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, který bude podávat žádost o přijetí k povinné školní docházce, je povinnen tuto skutečnost konzultovat s vedením školy  a výchovnou poradkyní ještě před konáním zápisu.

Důvodem je zjištění konkrétních potřeb dítěte, požadavky na podpůrná opatření a seznámení se s dokumentací dítěte, která poskytne škole podrobnější informace.

Kontakty poradenské pracoviště školy:

Mgr. Romana Lupínková: lupinkova@2zscbrod.cz

Mgr. Jitka Majerová: majerovaj@2zscbrod.cz