Zápis do 1.tříd

Domů> Zápis do 1.tříd> Výsledky přijímacího řízení - zápisu

Výsledky přijímacího řízení - zápisu

V přiložených souborech jsou zveřejněny výsledky zápisů do 1.ročníků pro školní rok 2022/2023.

Přijímání probíhalo v spouladu se stanovenými kritérii, nejprve byli vybráni uchazeči, kteří splňovali kritérium č.1, dále uchazeči splňující kritérium č.2. Vzhledem k tomu, že počet uchazečů splňujících kritérium č.3 přesáhl počet možných přijatých, bylo pořadí stanoveno losem. O průběhu losování byl vystaven protokol.

Žádáme rodiče uchazečů, kteří byli přijati na jinou základní školu a rozhodli se, že jejich dítě na ni nastoupí od školního roku 2022/2023, aby tuto skutečnost sdělili vedení ZŠ Český Brod, Tyršova 68. Umožníme tímto přijetí těch uchazečů, kteří přijati nebyli.  

 

Dokumenty