Novinky

Domů> Novinky> Studenti tvoří město

Studenti tvoří město

Studenti tvoří město

V pátek 11. 3. 2022 se na naší škole uskutečnil ve spolupráci s Agora Central Europe  a zřizovatelem vzdělávací čtyřhodinový program o participativním rozpočtu pro mládež s názvem Studenti tvoří město. První polovina programu byla zaměřená na témata jako jsou například demokracie a participativní demokracie, dělba moci ve státě a co znamená pro občanskou participaci, co znamená samostatná a přenesená působnost obce a proč je důležité ji znát.
Ve druhé polovině byli zástupci žáků z 8. a 9. tříd seznámeni s participativním rozpočtem Broďáci Brodu v našem městě a věnovali se sestavení a prezentaci konkrétního návrhu, který by mohl být podán a ucházet se o realizaci ve veřejném hlasování. Ve skupinových diskusích žáci prokázali, že mají zájem o vzhled města, že si všímají dění ve městě, dokážou otevřeně formulovat své postřehy, nápady a návrhy.  Díky všem aktivitám workshopu měli tak možnost stát se součástí participativního rozpočtu Broďáci Brodu.  

Děkujeme také za účast pana místostarosty a jeho mnohá vyjádření k návrhům žáků naší školy.

Fotogalerie / Studenti tvoří město

kompletní fotoglerie >>