Zápis do 1.tříd

Domů> Zápis do 1.tříd> Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

Rodiče, kteří žádali o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 a přiložili všechny doklady, si mohou rozhodnutí již vyzvednout v ředitelně školy. Rozhodnutí o odkladu nebude vydáno, pokud škola neobdrží požadované  doklady ( doporučení PPP, SPC, vyjádření pediatra nebo odborného lékaře).

Mgr. JItka Majerová