Novinky

Domů> Novinky> Výsledky - přestupy do 6.ročníků školního roku 2022/2023

Výsledky - přestupy do 6.ročníků školního roku 2022/2023

V termínu od 20.5.2022 do 27.5.2022 je možné písemně (formulář https://www.2zscbrod.cz/formulare) podat žádost o přestup z jiné školy.

V současné chvíli máme 6 volných míst do budoucího 6.ročníku. Vzhledem k vyššímu počtu žádostí než je počet volných míst, se bude postupovat podle následujících kritérií:

1. Uchazeči o přestup s trvalým pobytem ve spádové oblasti Český Brod, Štolmíř, Liblice a Zahrady

2. Uchazeči, kteří mají na naší škole sourozence

3. Ostatní uchazeči

Všem uchazečům, kteří podají žádost do 27.5.2022 budou přidělena registrační čísla, která jsou shodná s číslem spisu uchazeče. Registrační číslo bude zasláno zákonnému zástupci elektronicky.

Při posuzování žádostí se bude postupovat podle stanovených kritérií. Nejprve se vyberou uchazeči splňující kritérium č. 1, dále uchazeči splňující kritérium č. 2, č.3. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne počet možných přijímaných uchazečů, bude pořadí stanoveno losem. Maximální počet možných přijatých uchazečů je 6. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. 

Ke dni 30.5.2022 je zaevidováno 11 žádostí o přestup.

Losování proběhne v pondělí 30.5.2022 ve 12 hodin v kanceláři ředitelky školy.

 

Výsledky:

Přijati dle kritéria č.1 : 1042022, 1052022

Přijati dle kritéria č.2 : 0

Přijati dle kritéria č.3 : 1102022, 1142022, 1152022,1132022.

Mezi uchazeči bylo 9 uchazečů, kteří splňovali kritérium, č.3. Mezi těmito byli postupně vylosování 4 uchazeči, jejichž žádosti bude vyhověno. Ze zbývajících 5 uchazečů bylo losem určeno pořadí, podle kteréhgo budou obsazována případná uvolněná místa.

Protokol o průběhu, ověření a výsledcích losování je k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

Mgr. Jitka Majerová