Opatření Covid-19

Domů> Opatření Covid-19> Postup školy při pozitivitě žáka

Postup školy při pozitivitě žáka

Při oznámení PCR pozitivity žáka odesílá škola sestavu s daty žáků, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu, do aplikace hygienické stanice. Rodičům žáků dotčené třídy:

- zašle třídní učitel pouze hromadný e-mail s upozorněním, že byl ve třídě jejich dítěte kontakt s pozitivním a že rodiče obdrží sms zprávu z dispečinku, ze které bude patrné, zda má dítě nařízenou karanténu nebo může do školy,

- zašle vedení školy hromadnou zprávu pro skupinu dané třídy do Bakalářů se stejným oznámením.

Škola upozorní rodiče pouze těmito dvěma komunikačními kanály. 

Rodiče vyčkají na SMS z dispečinku. Do doby obdržení této SMS ponechají děti doma. V případě obdržení SMS s nařízením karantény v průběhu dne si rodič neprodleně vyzvedne dítě ve škole. Rizikový kontakt nemusí být pouze ten školní a SMS z dispečinku hygienické stanice nemusí mít vždy souvislost se školou.

Žákům s nařízenou karanténou omlouvají rodiče dle zvyklostí, pouze uvedou karanténu jako důvod nepřítomnosti. Dny karantény se nezapočítávají do absence. 

Žákům v karanténě bude učivo vyučujícími zadáno do Teamsů, případně dle zvyklostí třídních učitelek převážně nižších ročníků.

Mgr. Jitka Majerová