Opatření Covid-19

Domů> Opatření Covid-19> Postup po čtvrtečním testování a karanténní opatření

Postup po čtvrtečním testování a karanténní opatření

Žáci, kteří budou mít při čtvrtečním testování 13.1. pozitivní Ag test, opouštějí v doprovodu rodičů školu s potvrzením o pozitivitě a odcházejí na PCR test. Zbytek třídy ( očkovaní, neočkovaní, po prodělání Covid 19 i bez prodělání Covid 19) zůstávají ve škole a musí: 

Pokud bude PCR test dítěte s pozitivním Ag testem ze čtvrtka negativní, vše se vrací zpátky do běžného režimu, pokud bude pozitivní, následuje standardní trasování - předání rizikových kontaktů, případně karanténa.

Rizikové kontakty se nyní zanášejí do aplikace KHS, ze které dispečink vyhodnotí, koho se týká karanténní opatření. Oznámení o karanténě a dalším postupu rodičům rozesílá také dispečink. Společně s rizikovými kontakty škola uvede datum kontaktu s pozitivně testovaným žákem, od kterého se odvíjí datum ukončení karantény. Dříve škola obdržela nařízení o karanténě a následně jej rozesílala rodičům. Nový mechanismus s takovou zpětnou vazbou zatím nepočítá, rodičům žáků se posílají pouze SMS s datem kontaktu a pravidlem, za jakých podmínek mohou žáci ukončit karanténu.

Informace o obsahu relevantním pro školy a školská zařízení z metodického pokynu hlavní hygieničky k izolacím a karanténám účinném od 11. 1. 2022 do 16. 1. 2022:

 

 

 

Za rizikové kontakty jsou považovány osoby, které byly v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou v průběhu dvou dnů před objevením se příznaků nebo před provedením testu.

 

V prostředí škol je za rizikový kontakt považována osoba, která měla s pozitivně testovaným fyzický kontakt bez použití respirátoru, měla s pozitivně testovaným kontakt tváří v tvář ve venkovním či vnitřním prostředí nebo s ním pobývala v jedné uzavřené místnosti bez použití respirátoru ve vzdálenosti menší než 1,5 m po dobu delší než 5 minut.

V případě sporného bodu je nutno provést vždy individuální posouzení míry rizika s ohledem na délku trvání kontaktu, intenzitu kontaktu, místo kontaktu a použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest. Za adekvátní ochranu dýchacích cest u žáků v ZŠ je považována zdravotnická rouška.