Novinky

Domů> Novinky> Podávání žádostí o přestup do 6.ročníku

Podávání žádostí o přestup do 6.ročníku

Vážení zákonní zástupci,

v budoucích šestých třídách budeme mít od 1.9.2023 volných 5 míst.

Žádost lze podat elektronicky, datovou schránkou, osobně. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti, nesmí chybět podpis zákonného zástupce.

Žádosti se přijímají od 24.5.2023 do 2.6.2023.

Stanovená kritéria:

1. trvalé bydliště uchazečů v Českém Brodě ( doložení trvalého bydliště),

2. uchazeči, jejichž sourozenec již naši školu navštěvuje,

3. uchazeči ostatní.

Při posuzování se postupuje podle jednotlivých kritérií do naplnění stanoveného počtu volných míst. 

 

Dokumenty