Zápis do 1.tříd

Domů> Zápis do 1.tříd> Po zápisu

Po zápisu

Po zápisu

Zákonní zástupci budou vedením školy písemně osloveni vedením školy v případě doplnění podkladů k přijímacímu řízení. Zákonní zástupci budou mít také stanovený termín pro dodání podkladů při žádosti o odklad povinné školní docházkyZákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům přijímacího řízení a nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí dne 25.4.2022 v budově školy na adrese Tyršova 68 v době od 8 do 13 hodin.

Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z registračního systému) o výsledcích přijímacího řízení do 30 dnů od konání zápisu na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách.
Rozhodnutí o nepřijetí  bude škola doručovat  doporučeně poštou nebo do DS.
Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 1. 5. 2022 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy.