Zápis do 1.tříd

Domů> Zápis do 1.tříd> Losování uchazečů

Losování uchazečů

K zápisu do 1.tříd pro školní rok 2022/2023 bylo zaregistrováno 90 žádostí.

Bylo uděleno 12 odkladů povinné školní docházky o jeden rok.

Stanoveným kritériím č. 1 a č.2 vyhovělo 47 uchazečů.

Pro posouzení dle kritéria č.3 bylo 31 uchazečů, volných míst do celkového počtu 66 bylo 19. 

Vzhledem k tomu, že počet uchazečů přesáhl maximální počet možných přijatých, dojde mezi uchazeči splňující kritérium č.3 k losování.

Losování proběhne dne 26.4.2022 v 9 hodin v kanceláři školy za přítomnosti zástupce zřizovatele, školské rady a vedení školy.

O průběhu losování bude sepsán protokol, který bude zveřejněn na webových stránkách školy.