Zápis do 1.tříd

Domů> Zápis do 1.tříd> Konání zápisu

Konání zápisu

Konání zápisu

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a děti s odkladem školní docházky.

Stanovený maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd Základní školy Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín pro školní rok 2022/2023 činí 66 žáků.

Zápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve dnech 8. dubna 2022 od 9 do 16 hodin a 9. dubna 2022 od 8 do 13 hodin v přízemí budovy školy na adrese Žitomířská 760, Český Brod. Pokud se zájemci ve výjimečných případech nebudou moci v daných termínech osobně dostavit, dohodnou si telefonicky náhradní termín, nejpozději však do 15.4.2022.

Ve dnech od 25.3.2022 (od 8:00 hod) do 7. 4. 2022 (do 11:00 hod.) bude zákonným zástupcům zpřístupněn registrační systém, v němž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky. Systém přidělí uchazeči registrační číslo, které bude také číslem spisu uchazeče v přijímacím řízení. 

 

Registrace: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/2zscbrod/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4982