Zájmové kroužky v 2. ZŠ Český Brod

Jméno kroužku Jméno vyučujicího
Matematika Věra Fišarová
Ruční práce Jitka Jermanová
Němčina hrou Petra Adamovičová
Reedukace Dana Nováková
Matematika Jana Blahová
Seminář ČJ Marcela Serbusová
Gymnastika Jana Dušková