Zájmové kroužky v 2. ZŠ Český Brod

Jméno kroužku Jméno vyučujicího
Matematický seminář Jana Kolářová
Doučování z ČJ - 9. ročník Alena Dvořáková
Anglická konverzace Petra Adamovičová
Reedukace Dana Nováková
Deskové hry Romana Pokorná
Seminář ČJ Marcela Serbusová
Gymnastika Jana Dušková
Florbal Jan Kropáček