Okna a úspora energie

21.12.2016

Na naší škole - na staré budově – po výměně oken ještě více sledujeme a vyhodnocujeme spotřebu plynu, kterým naši školu vytápíme. V období 10. 2. 2013 – 6. 2. 2014 bývala spotřeba 255.344,86 kWh, kdežto za nové situace je o cca 40.000 kWh menší. Přesně 211.984,28 kWh. Poděkování patří regionu Pošembeří, které z nemalé části financovalo tuto přestavbu. Modernizací budovy se spotřeba plynu znatelně snížila. Vytápění školy může být výrazně omezeno díky izolaci moderními okny.