Ekotým v roce 2017

9.1.2017

Práce ekotýmu bude pokračovat i v letošním roce. Členové se budou podílet na zlepšování prostředí školy, budou obnovovat a doplňovat květinovou výzdobu a rozšiřovat záhony na školním dvoře.

Jsou vyhlášeny různé soutěže a sběrové akce, pokračujeme v třídění odpadu. Nově jsme vyhlásili sběr vybitých baterií, velký úspěch máme ve sběru plastových víček. Ekotým vede paní učitelka Jana Blahová a všechny akce jsou organizovány společně s vedením školy.