Bilance za podzim 2016

1.1.2017

Ani v první polovině školního roku 2016/17 náš ekotým nezahálel.

Žáci 1. i 2. stupně se celoročně starají o květinovou výzdobu svých učeben, školních chodeb i okolí budov. Probíhá důsledné třídění odpadu a sbírání plastových víček pro nemocné děti a dvakrát ročně velký sběr starého papíru.

     Letos jsme spolu s vedením školy uspořádali „DEN ZEMĚ“. Probíhal 7. a 8. listopadu. Jeho průběh závisel na fantazii každého učitele. Některé třídy strávily celý den v přírodě, kde hlavním cílem byl úklid lesa, hlavně stahování polámaných větví na předem určená místa. Perfektně se zapojily děti 4. a 8. třídy. Odměnou bylo společné opékání vuřtů.

     Žáci také navštívili Technické služby. Součástí akcí byly i procházky v okolí Šembery, které byly zaměřeny na sledování čistoty na jejich březích. I tady probíhal sběr a třídění odpadků.

     Zajímavé bylo využití „ekodnu“ ve školní budově. Zde žáci vyráběli pexeso na téma voda, les, zahrada, léto a zima. Práce byla týmová a aktivně se zapojila celá třída. K této tématice patřil i film „Příběh lesa“.

     Všechny činnosti jsme slavnostně zakončili vánočními besídkami v učebnách, které si žáci samostatně slavnostně vyzdobili. I tady měl každý u sebe kousek přírody, stromečky, smrkové či jiné věnce. Většinu přírodnin si děti samy posbíraly při podzimní vycházce.

     Na naší činnosti je především důležitý fakt, že se jí různou měrou věnují všichni žáci.