Ekoškola

Činnost ekotýmu

24.2.2020

Ekotým se na naší škole opět začal scházet v podzimních měsících. Setkáváme se pravidelně, povídáme si o ekologii a o současné situaci v ní. Vytvořili jsme nástěnky s informacemi o vodě, jak můžeme s vodou pracovat a hospodařit s ní v prostředí domácnosti a školy, jak vypadá hospodaření s vodou a jejím znečišťování ve světě. Dále máme v plánu vytvářet aktuality o novinkách v ekologii a o současných problémech světa ekologie.

číst více

Ekotým ve školním roce 2018/19

20.9.2018

I letos mají žáci 1. a 2. stupně možnost stát se členy ekotýmu a podílet se tak na tvorbě příjemného prostředí školy. Ekotým se bude nadále starat o květinovou výzdobu školy, upravovat a rozšiřovat záhony na školním dvoře. Budeme podporovat také třídění odpadu, především plastů, vybitých baterií a sběr plastových víček a papíru. Žáci se během roku zúčastní několika exkurzí a projektů. Ekotým v letošním roce povede paní učitelka Tereza Langová s podporou vedení školy a za spolupráce ostatních pedagogů školy.

číst více

Exkurze

24.5.2018

V úterý 15. května byli žáci šesté a deváté třídy na exkurzi v Pražských službách a. s. Seznámili se s tříděním starého papíru a dostali informace, jak se třídí odpad na sběrném dvoře.

číst více fotogalerie

Ekotým v roce 2017

9.1.2017

Práce ekotýmu bude pokračovat i v letošním roce. Členové se budou podílet na zlepšování prostředí školy, budou obnovovat a doplňovat květinovou výzdobu a rozšiřovat záhony na školním dvoře.

číst více

Okna a úspora energie

21.12.2016

Na naší škole - na staré budově – po výměně oken ještě více sledujeme a vyhodnocujeme spotřebu plynu, kterým naši školu vytápíme. V období 10. 2. 2013 – 6. 2. 2014 bývala spotřeba 255.344,86 kWh, kdežto za nové situace je o cca 40.000 kWh menší. Přesně 211.984,28 kWh. Poděkování patří regionu Pošembeří, které z nemalé části financovalo tuto přestavbu. Modernizací budovy se spotřeba plynu znatelně snížila. Vytápění školy může být výrazně omezeno díky izolaci moderními okny.

číst více