Přijímací zkoušky na střední školy

19.2.2021

Milí žáci, vážení rodiče, blíží se termíny přijímacích zkoušek na střední školy, níže jsou informace z webu ministerstva školství.

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA STŘEDNÍ ŠKOLY

dokument.jpg
Praha, 19. února 2021 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo několik opatření obecné povahy týkající se konání letošních přijímacích zkoušek – jednotných, školních a talentových.

Opatřením obecné povahy se uchazečům, podobně jako v loňském roce, pro vykonání jednotné přijímací zkoušky prodloužil čas k jejich konání, a to tak, že na test z českého jazyka a literatury bude 70 minut a na test z matematiky bude 85 minut. K opatření se ještě zveřejnilo nové zkušební schéma. Nové schéma je dostupné ZDE.

Důvodem vydání tohoto opatření je omezení osobní přítomnosti žáků ve škole nejen v prvním, ale také ve druhém pololetí tohoto školního roku. Žáci základních škol byli po většinu letošního roku vzděláváni distančním způsobem. Podle § 184a odst. 2 školského zákona platí, že „Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem“. V důsledku krizových a mimořádných opatření tedy žáci nemuseli naplnit všechny očekávané výstupy a vzdělávací cíle rámcového nebo školního vzdělávacího programu, přičemž každá škola mohla přistoupit ke vzdělávání distančním způsobem jinak a rovněž naplňování školního vzdělávacího programu mohlo na každé škole probíhat v jiném kvalitativním i kvantitativním rozsahu.

Další podmínky konání přijímacích zkoušek, včetně všech ostatních opatření obecné povahy, jsou zveřejněny na elektronické úřední desce ministerstva, na portálu koronavirus.edu.cz a taktéž nejpřehledněji na webu ministerstva v sekci Střední vzdělávání – Přijímání na střední školy a konzervatoře.

Web MŠMT:

OOP, úřední deska

Stránky přjímací zkoušky (OOP a schéma)

 

Web koronavirus.edu.cz

https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi#prijimacky