Nový Školní řád

22.5.2018

Vzhledem k tomu, že 25. května nabude účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jsme nuceni k tomuto dni upravit i Školní řád. V tomto dokumentu přibude ČÁST SEDMÁ - Ochrana osobnosti ve škole. Doplněný Školní řád je v sekci "ke stažení".