Informace k přihláškám na střední školu

5.2.2021

Přihlášky na střední školy se budou potvrzovat denně od pondělí 8.2.2021 v čase od 8 do 13 hodin. Žáci 9.ročníků si mohou vyzvednout také zápisový lístek. Za správnost údajů na přední straně přihlášky zodpovídají zákonní zástupci, údaje o prospěchu na zadní straně přihlášky vyplní zákonní zástupci, škola pouze potvrzuje správnost těchto údajů a doplní průměr prospěchu. Veškeré informace k přijímání na střední školy mají žáci k dispozici od výchovné poradkyně v Teamsech.