Informace k prevenci před koronavirem

2.3.2020

Vážení rodiče, v souvislosti se šířením virového onemocnění Vám sdělujeme následující informace: Základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů. V případě, že se žáci vrací z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať rodiče ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště. Ve všech budovách školy jsme od dnešního dne zintenzivnili hygienická opatření. Správní zaměstnanci školy (školník a uklízečky) budou denně podle potřeby doplňovat hygienické prostředky (např. antibakteriální mýdla). Třídní učitelé provádějí poučení o dodržování správných hygienických zásad.