Informace k docházce žáků 9. tříd

2.5.2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy. Docházka žáků tedy nebude povinná a nebude každodenní. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 (e-mailem třídní učitelce). Při prvním příchodu do školy odevzdá čestné prohlášení, které je v sekci "ke stažení". Podrobné organizační pokyny zveřejníme v úterý 5. 5.