Elektronická školní pokladna

18.6.2021

Vážení rodiče, od nového školního roku budou veškeré platby mezi školou a rodinou probíhat bezhotovostně pomocí elektronické školní pokladny. Rodiče budou mít možnost již v průběhu prázdnin a na začátku školního roku 2021/2022 vložit na bankovní účet školy danou částku, ze které se bude odečítat jednotlivým žákům částka za výlety, exkurse, pracovní sešity, školní družinu apod. Každý žák bude mít svůj variabilní symbol, pod kterým budou platby evidovány. Zároveň budou rodiče dostávat přehled o stavu účtu - konta svého dítěte. Číslo účtu, variabilní symbol a výši částky obdrží žáci v příštím týdnu od svých třídních učitelů. Podrobné informace o systému elektronické školní pokladny budou také v průběhu prázdnin v Bakalářích.