Bakaláři

3.3.2021

Vážení rodiče, upravili jsme systém omlouvání nepřítomnosti žáků. Omlouvejte své děti primárně pomocí systému Bakaláři, omluvenky posílejte třídnímu učiteli. Jednotliví vyučující zaznamenávají nepřítomnost vašeho dítěte do docházky v třídní knize, třídní učitelé absenci na základě vámi odeslané omluvenky zaevidují jako omluvenou. Pokud se potřebujete spojit s konkrétním vyučujícím, oslovte ho emailem : přijmení@2zscbrod.cz, kontakty na vyučující najdete také zde na webu školy. Upozorňujeme, že může docházet k drobným problémům při zavádění systému. Případné nedokonalosti můžeme zjistit a upravit pouze za provozu systému. V průběhu tohoto týdne budou třídní učitelé rozesílat přístupové údaje pro žáky, aby mohli vstupovat do své žákovské knížky v systému Bakaláři. Tyto údaje obdržíte opět do svých emailových schránek. Žádáme o předání dětem a o pomoc se zprovozněním žákovské knížky, zejména u mladších dětí. Třídní učitelé rozešlou žákům svých tříd návod na používání systému Bakaláři. Děkujeme za spolupráci.