Aktuality

Bakaláři

3.3.2021

Vážení rodiče, upravili jsme systém omlouvání nepřítomnosti žáků. Omlouvejte své děti primárně pomocí systému Bakaláři, omluvenky posílejte třídnímu učiteli. Jednotliví vyučující zaznamenávají nepřítomnost vašeho dítěte do docházky v třídní knize, třídní učitelé absenci na základě vámi odeslané omluvenky zaevidují jako omluvenou. Pokud se potřebujete spojit s konkrétním vyučujícím, oslovte ho emailem : přijmení@2zscbrod.cz, kontakty na vyučující najdete také zde na webu školy. Upozorňujeme, že může docházet k drobným problémům při zavádění systému. Případné nedokonalosti můžeme zjistit a upravit pouze za provozu systému. V průběhu tohoto týdne budou třídní učitelé rozesílat přístupové údaje pro žáky, aby mohli vstupovat do své žákovské knížky v systému Bakaláři. Tyto údaje obdržíte opět do svých emailových schránek. Žádáme o předání dětem a o pomoc se zprovozněním žákovské knížky, zejména u mladších dětí. Třídní učitelé rozešlou žákům svých tříd návod na používání systému Bakaláři. Děkujeme za spolupráci.

číst více

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2021/2022

3.3.2021

Vzhledem k epidemiologické situaci bude v letošním roce zápis do prvních tříd bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Termín podávání žádostí: od 6.4. do 16.4.2021 ve všech níže uvedených variantách.

číst více

Skupina pro předškolní děti

1.3.2021

Oznamujeme, že skupina pro předškolní děti rodičů vybraných profesí bude od úterý 2.3.2021 v provozu v Mateřské škole Kollárova v Českém Brodě. Zájemci mohou kontaktovat Mgr. Zumrovou na : reditelka@msletadylko.cz. Podmínky podání žádosti k přijetí se nemění.

číst více

Informace o ošetřovném

28.2.2021

Vážení rodiče, veškeré informace o ošetřovném najdete na https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Škola žádný formulář nevystavuje , ani nepotvrzuje.

číst více

Provoz skupiny pro pracovníky vybraných profesí od 1.března

27.2.2021

Provoz skupiny pro děti do 10 let zaměstnanců integrovaného záchranného systému, zdravotníků a zaměstnance v sociálních službách, v profesích nezbytných pro chod státu pokračuje. Naše škola bude i nadále poskytovat péči žákům, kteří tuto skupinu již navštěvovali. Nově mohou do této skupiny docházet i děti předškolního věku (z důvodu uzavření mateřských škol), jejichž rodiče pracují ve výše uvedených oblastech a profesích. V případě zájmu o docházku je třeba se spojit s vedením školy na tel.čísle 735 174 844 nebo na e-mailu: majerovaj@2zscbrod.cz. Zájemci další informace o provozu. Oběd pro děti je zajištěn.

číst více

Uzavření školy od 1.března

27.2.2021

Vážení rodiče, vyhlášením nouzového stavu dochází od 1.března 2021 k úplnému uzavření školy, do školy nebudou již od tohoto data docházet ani 1.a 2.třídy, třídy přecházejí na distanční výuku, nebude v provozu ani školní družina. Podrobné informace o formách distanční výuky obdržíte od třídních učitelek. Mgr. Jitka Majerová

číst více

Školní stravování od 1.března 2021

19.2.2021

Vážení rodiče a milí žáci, níže zveřejňujeme pokyny k registraci do nové školní jídelny. Zároveň oznamujeme, že všechny případné dotazy je třeba zasílat na e-mail: jidelna@cesbrod.cz.

číst více

Informace ke stravování od 1.března 2021

16.2.2021

Vážení rodiče, množí se dotazy ke stravování od 1.března. Přecházíme k tomuto datu do nového zařízení školního stravování se sídlem v Bezručově ulici. Smlouvy se Scolarest a ŠJ ZŠ Žitomířská jsou ukončeny k 28.2.2021. Také z těchto důvodů jste byli vyzváni k podání žádosti k vyrovnání účtů vašich dětí. Byli jsme ujištěni vedením města, že ke stanovenému datu vše proběhne podle plánu. Ze setkání s p.ředitelem nové ŠJ vyplynulo, že se aktuálně dokončuje příprava systému registrace strávníků, po spuštění systému budete neprodleně informováni o způsobu a termínu přihlášení ke stravování. Mějte, prosím, trpělivost. Děkujeme za pochopení Jitka Majerová​

číst více