Aktuality

Upozornění vedení města

19.9.2020

· Vážení občané, upozorňujeme Vás na zvýšené riziko přenosu koronaviru v Českém Brodě a okolí. Zejména pak v době oslav posvícení a při návštěvě pouťových atrakcí, které nás o víkendu v centru města čekají. Apelujeme na dodržování zásad hygieny, dodržování dvoumetrových rozestupů a zvážení účasti na večerním sobotním ohňostroji, kdy se na náměstí sejde hodně lidí. Doporučujeme použití dezinfekčních prostředků, které najdete u každé atrakce. I přes upozornění radnice provozovatel trvá na pokračování akce včetně ohňostroje. Věříme, že společnými silami se nám podaří rizika minimalizovat a zachovat si pevné zdraví.

číst více

Informace pro rodiče žáků 2.stupně

17.9.2020

Oznamujeme, že od pátku 18.září 2020 je pro žáky a vyučující 2.stupně povinné nošení roušek ve všech prostorách budovy a při výuce ve třídách. Žádáme rodiče o zajištění alespoň 2 roušek na výměnu. Zároveň je důležité vybavit žáky igelitovými sáčky na uložení čistých a již použitých roušek. Tato povinnost se vztahuje také na žáky 3.A, kteří mají svou kmenovou třídu na hlavní budově. Pro třídy 1.stupně se pravidla nemění. Děkujeme za spolupráci.

číst více

Upozornění pro zákonné zástupce

16.9.2020

Vážení rodiče, žádám vás o aktualizaci vašich emailových adres a o jejich předání třídním učitelům. Můžete toto učinit i formou informace do žákovské knížky nebo zasláním na školní email třídní učitelky/ učitele, který je ve formátu příjmení@2zscbrod.cz. Třídní učitelky/ učitelé mohou touto cestou rozesílat hromadně potřebné a důležité informace. Děkuji. Mgr. Jitka Majerová

číst více

Teribear po roce znovu rozhýbal Myšárnu

16.9.2020

Žáci a učitelé druhého stupně naší školy se v úterý 15. září znovu připojili k charitativní akci „Teribear hýbe Českem“. V předchozích letech červený medvěd Teribear pomáhal potřebným dětem na pražském Vítkově, letos kvůli koronavirovým opatřením nebylo možné přijet do Prahy, ale přispět jsme mohli alespoň dopolední procházkou po okolí Českého Brodu. Všechny třídy využily krásného počasí, rozprchly se do bližšího i vzdálenějšího okolí našeho města, užily si pobytu na čerstvém vzduchu a co je hlavní, na účet Teribear naše škola přispěla sympatickou částkou 5000 ,- Kč. Foto tříd 6.A, 9.C a 7.B v galerii.

číst více

Návrat roušek

9.9.2020

Vážení rodiče, milí žáci, od čtvrtka 10.9.2020 je rozhodnutím ministerstva zdravotnictví nařízeno povinné nošení roušek ve školách. Žádáme, aby žáci od zítřejšího rána vstupovali do budov se zakrytým nosem a ústy. Doporučujeme vybavit žáky dostatečným počtem roušek na výměnu.

číst více

Důležité upozornění

8.9.2020

Vzhledem k celkové epidemiologické situaci upozorňujeme, že do budov školy mohou vstupovat pouze žáci, vyučující a další zaměstnanci školy. Zákonným zástupcům a cizím osobám je vstup povolen pouze ve výjimečných případech, pouze s rouškou a s dodržením hygienických opatření. Vždy do předchozí telefonické dohodě! V ostatních situacích lze požádat vyučujícího, zaměstnance školy o konzultaci elektronicky, případně mimo budovu. Děkujeme.

číst více

Informace ke stravování

4.9.2020

Vážení rodiče, hygienická kapacita školní jídelny v ulici Bedřicha Smetany (800 strávníků), kterou spravuje ZŠ Žitomířská 885, je v tuto chvíli naplněna. Pokud jste do této školní jídelny nestačili své děti přihlásit, musíte je přihlásit do výdejny firmy Scolarest v areálu nemocnice, která má též své kapacitní limity. Od 1. února by měla být v provozu nová školní jídelna v areálu nemocnice, kde bude kapacita již dostačující pro všechny školy. Děkujeme za pochopení

číst více