Aktuality

Příchod do školy na adrese Žitomířská 760 od 17.5.2021

16.5.2021

Vážení rodiče! Od pondělí 17.5. kvůli rekonstrukci budovy lze do školy vcházet pouze předním vchodem. Z bezpečnostních důvodů bude po dobu rekonstrukce boční vchod uzavřen. Třídy 2.A, 2.B, 4.C a 4.B budou mít určený čas příchodu do budovy od 7:20 do 7:30. Třídy z přízemí je budou je následovat od 7:30 - 1.ABC a 2.C.

číst více

Informace k provozu školy od 17.5.2021

13.5.2021

Vážení rodiče, milí žáci! Od pondělí 17.května se vrací do školy všechny třídy prezenčně, školní družina bude mít oddělení tak, jak byla v září. Ranní družina bude v provozu až od úterý 18.května bez omezení. I nadále je nutné dodržovat hygienická opatření, v prostoru školy používat roušku.

číst více

Čestné prohlášení o negativním testu žáka

9.5.2021

Vážení rodiče. Ve webové aplikaci Bakaláři na titulní stránce účtu vašeho dítěte máte možnost si vytisknout čestné prohlášení o negativním testu vašeho dítěte - Potvrzení Covid. Čestné prohlášení má již předvyplněné jméno dítěte. Je důležité zajistit časový soulad testování a dodržet lhůtu 72 hodin od testování ve škole. Připomínáme, že 1.stupeň se testuje pouze 1x týdně v pondělí, 2.stupeň 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek.

číst více

Rozpis rotační výuky tříd 2.stupně od 10.5.2021

8.5.2021

Vážení rodiče, milí žáci! Od pondělí 10.5. 2021 nastupuje v systému rotační výuky druhá skupina tříd. Rozpis je uvedený níže. Žáci absolvují na začátku první vyučovací hodiny v pondělí a ve čtvrtek antigenní test samoodběrem.

číst více

Výsledky zápisu

30.4.2021

Vážení rodiče, k zápisu do 1.ročníku naše škola obdržela celkem 107 žádostí. podle stanovených kritérií bylo do budoucích 3 prvních tříd přijato 69 dětí, bylo rozhodnuto o 14 odkladech povinné školní docházky. Přijato nebylo 23 dětí. Jedna žádost ještě prochází řízením. Zároveň sdělujeme, že lze dne 4.5.2021 v době od 8 do 12 hodin v kanceláři ředitelky školy nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům řízení před vydáním rozhodnutí. Žádáme, abyste nám v případě přijetí na více škol tuto skutečnost oznámili a sdělili vaše stanovisko, zda budete mít i nadále zájem o docházku do naší školy. Na případné uvolněné místo by mohlo být přijato dítě jiné.Rozhodnutí o přijetí a o odkladu lze vyzvednout osobně. Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme doporučeně poštou nebo do vámi uvedené datové schránky.

číst více

Informace o organizaci provozu školy od 3.5.2021

30.4.2021

Vážení rodiče, milí žáci. Od pondělí 3.5. 2021 se do školy vrací v rotační docházce část tříd 2.stupně. Bude nutné stále dodržovat již nastavená hygienická pravidla - desinfekce rukou, rozestupy, zakrytí dýchacích cest. Níže je uveden rozpis tříd 2.stupně a 3.A na hlavní budově v sudém týdnu, rozpis tříd v lichém týdnu bude uveřejněn aktuálně. Zavedený systém rotační docházky 1. stupně se nemění. Podrobnější informace o provozu najdete níže.

číst více

Organizační a hygienická opatření od pondělí 19.4.2021

14.4.2021

Třídy v prezenční docházce budou v provozu střídavě na všech budovách školy. Rozpis výuky byl již zveřejněn. Skupina pro děti rodičů IZS a vybraných profesí bude v provozu pouze pro žáky naší školy. Žáci, kteří tuto skupinu již navštěvovali a budou docházet i nadále, nemusí podávat žádost s potvrzením od zaměstnavatele. Od rodičů nových žáků 1.stupně v této skupině budeme naopak potvrzení od zaměstnavatele vyžadovat. Žáci budou pobývat ve skupině pouze v týdnu, kdy bude v jeho kmenové třídě probíhat distanční výuka. Rodiče předem oznámí vedení školy, že mají zájem o prezenční docházku do skupiny.

číst více

Organizační a hygienická opatření od pondělí 12.4.2021

9.4.2021

Třídy v prezenční docházce budou v provozu střídavě na všech budovách školy. Rozpis výuky byl již zveřejněn. Skupina pro děti rodičů IZS a vybraných profesí bude v provozu pouze pro žáky naší školy. Žáci, kteří tuto skupinu již navštěvovali a budou docházet i nadále, nemusí podávat žádost s potvrzením od zaměstnavatele. Od rodičů nových žáků 1.stupně v této skupině budeme naopak potvrzení od zaměstnavatele vyžadovat. Žáci budou pobývat ve skupině pouze v týdnu, kdy bude v jeho kmenové třídě probíhat distanční výuka. Rodiče předem oznámí vedení školy, že mají zájem o prezenční docházku do skupiny.

číst více

Nárok na ošetřovné

8.4.2021

Vážení rodiče, po dobu distanční výuky vašeho dítěte ve věku do 10 let máte nárok čerpat ošetřovné. Pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží. Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí. Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze. Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů. K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

číst více