Dějepisná olympiáda

18.11.2019

Ve dnech 12. - 13. 11. 2019 proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády pro žáky 8. a 9. tříd. Pro další postup do okresního kola museli úspěšní řešitelé splnit 60% bodový limit. To se podařilo těmto žákům a žákyním: Jiřímu Jelínkovi, Adamu Janečkovi, Ester Pehalové, Evě Hahnové, Lukáši Bergmanovi a Milanu Slušnému. Všem gratulujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole.