Aktuality

Žáci devátých tříd, kteří se hlásí na střední školu s talentovými zkouškami, mají možnost si vyzvednout přihlášku a potvrzení o prospěchu v kanceláři školy na hlavní budově. Předání je vždy s předstihem dohodnout elektronicky nebo telefonicky. Mgr. Jitka Majerová

číst více

Vážení rodiče a naši milí žáci. Opět nám doba moc nepřeje a abychom s vámi byly alespoň částečně v kontaktu, rozjíždíme znovu náš on-line projekt. Komunikovat s námi můžete přes email druzina234@2zscbrod.cz, tento email platí i pro žáky 5.ročníků. Zase budeme vkládat všechny materiály i na www.skolavpyzamu.cz. Zde prosíme ty z vás, kdo se ještě neregistroval, nechť tak učiní na tomto odkazu https://www.skolavpyzamu.cz/o4bmq. Prvňáčci mohou spolupracovat se svými vychovatelkami přes aplikaci whatsapp nebo emailové adresy uvedené na webu školy. Moc se těšíme na společně strávený čas. Vaše vychovatelky.

číst více

Milí žáci, vážení rodiče! Máme za sebou máme velmi náročné necelé dva týdny v režimu distančního vzdělávání. Netradiční budou také nadcházející podzimní prázdniny. Budou provázeny především opatrností, nezbytnými hygienickými opatřeními, zodpovědným přístupem k dodržování pravidel vyhlášených vládou. V rámci těchto omezených možností odpočívejte, čerpejte energii, pečujte o své zdraví. Distanční výuka nezaznamenala žádné zásadní absence. Děkujeme rodičům za podporu jejich dětí. Poděkování patří také vyučujícím, kteří se na vzdálené výuce podíleli. S napětím budeme očekávat další vývoj celkové situace a s nadějí vyhlížet návrat do školy. Neztrácejme optimismus, zvládneme to! Mgr. Jitka Majerová

číst více

V týdnu od 26.10. - 30.10.2020 bude školní jídelna zavřena, jsou vyhlášeny celostátní prázdniny. Nadále, jestli nám to vládní opatření dovolí, budeme připravovat obědy pro strávníky v distanční výuce. Obědy se vydávají na talíř, nebo do zakoupených jednorázových nádob. Strávník může oběd konzumovat přímo v jídelně, nebo si ho sám přendá do přinesených nádob a odnáší domů. Nezapomeňte si obědy přihlásit na : www.strava.cz do pátku 30.10.2020. Ostatní obědy zůstávají stále odhlášené. Sledujte prosím aktuální informace. Vedoucí školní jídelny Romana Opršalová

číst více

Od středy 14.10.2020 do pátku 23.10.2020 školní jídelny hromadně odhlásí všechny žáky 1. i 2.stupně. ŠJ v ulici Bedřicha Smetany 2.stupeň - lze si individuálně vždy den dopředu přihlásit stravu a dojít si pro oběd pouze od 11:30 do 12:30. ŠJ v Bezručově ulici Scolarest 1.stupeň - stravu poskytovat nebude. Školní družina nebude v provozu po celou dobu mimořádného opatření.

číst více

Vážení rodiče, milí žáci. Od středy 14.10.2020 jsou nařízením MŠMT uzavřeny základní školy včetně tříd 1.stupně. Všechny ročníky přecházejí do 23.10.2020 na distanční výuku. Následují avizované prázdniny. Předpokládaný návrat do škol dle MŠMT je plánován na 2.11.2020. V souvislosti s distanční výukou byli žáci i rodiče seznámeni o formě výuky.

číst více

Vážení rodiče, milí žáci! V přílohách předáváme informace o organizaci docházky od 12.10.2020. Zároveň bylo vše sděleno žákům osobně třídními učiteli, písemně na informačním letáčku, rodiče obdrží veškeré informace také elektronicky. Žáci na distanční výuce, kteří si individuálně přihlásí obědy, si mohou v určeném čase oběd odnést ve vlastní nádobě. V jídelně oběd nebudou konzumovat.

číst více

Vážení rodiče, milí žáci! Sledujeme a zpracováváme aktuální informace k opatřením v souvislosti s koronavirovou epidemií. Opatření k úpravě docházky a k organizaci výuky 2.stupně obdrží všichni žáci zítra. První stupeň pokračuje ve stejném režimu jako dosud, ruší se výuka plavání. Mění se také organizace školního roku - podzimní prázdniny se opatřením ministra školství stanovují již od pondělí 26.10.2020. Mgr. Jitka Majerová, ředitelka

číst více

· Vážení občané, upozorňujeme Vás na zvýšené riziko přenosu koronaviru v Českém Brodě a okolí. Zejména pak v době oslav posvícení a při návštěvě pouťových atrakcí, které nás o víkendu v centru města čekají. Apelujeme na dodržování zásad hygieny, dodržování dvoumetrových rozestupů a zvážení účasti na večerním sobotním ohňostroji, kdy se na náměstí sejde hodně lidí. Doporučujeme použití dezinfekčních prostředků, které najdete u každé atrakce. I přes upozornění radnice provozovatel trvá na pokračování akce včetně ohňostroje. Věříme, že společnými silami se nám podaří rizika minimalizovat a zachovat si pevné zdraví.

číst více

Oznamujeme, že od pátku 18.září 2020 je pro žáky a vyučující 2.stupně povinné nošení roušek ve všech prostorách budovy a při výuce ve třídách. Žádáme rodiče o zajištění alespoň 2 roušek na výměnu. Zároveň je důležité vybavit žáky igelitovými sáčky na uložení čistých a již použitých roušek. Tato povinnost se vztahuje také na žáky 3.A, kteří mají svou kmenovou třídu na hlavní budově. Pro třídy 1.stupně se pravidla nemění. Děkujeme za spolupráci.

číst více